Το Strategic Board της Insurance Europe στην Αθήνα

24.10.2013

Το Strategic Board της Insurance Europe στην Αθήνα

Το Strategic Board είναι ανώτατο συμβουλευτικό όργανο με μέλη επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ομίλων και εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς και στόχο τη στρατηγική καθοδήγηση της Insurance Europe.

Σκοπός της επίσκεψης στην Αθήνα ήταν να ενημερωθούν για τις προτεραιότητες που θα θέσει η Ελλάδα σε θέματα που άπτονται της ασφαλιστικής δραστηριότητας, με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α΄ εξάμηνο του 2014. Τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας παρουσίασαν συνοπτικά εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στα βασικά σημεία που σχηματίζουν την εικόνα της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και της ασφαλιστικής αγοράς σημειώνοντας : «Παρά τις δυσκολίες, πιστεύουμε στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας και της ασφαλιστικής αγοράς. Στην ΕΑΕΕ, βασικός στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς θα επιδράσουν θετικά στην αύξηση της αξιοπιστίας μας και στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης χωρίς να δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατία που θα λειτουργήσει εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τελικά των ασφαλισμένων».

Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ.: 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3274