Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014

18.11.2014

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου) 2014. Στην έρευνα συμμετείχαν 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 94,4% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων (με βάση στοιχεία 2013).

Από τη μελέτη προέκυψε ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε μείωση 1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, η οποία αναλύεται ως εξής :

+11,8% στις Ασφαλίσεις Ζωής

-10% στις Ασφαλίσεις Ζημιών (-13,4% στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων)

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε : «Ο Σεπτέμβριος του 2014 είναι ο 7ος μήνας εντός του εννεαμήνου, που οι Ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν θετικό πρόσημο σε μηνιαία βάση. Μάλιστα, η αυξητική τάση στην παραγωγή παρατηρήθηκε σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Ζωής (παραδοσιακά προγράμματα, αποταμιευτικά, επενδυτικά κ.ά.). Η πορεία των Ασφαλίσεων Ζωής αντικατοπτρίζει την ανάγκη των πολιτών να εξασφαλίσουν τα πιο πολύτιμα αγαθά τους (ζωή, υγεία, σύνταξη) μέσω της σιγουριάς που προσφέρει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα και αποτελεί θετικό σημάδι για τη συνολική πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.»

Πρόσβαση στη μελέτη από το site της ΕΑΕΕ : www.eaee.gr

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014
Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ.: 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3414