Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013

25.11.2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) πραγματοποίησε μελέτη των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ήταν ενεργές το 2013 στην Ελλάδα.

Από τη μελέτη προέκυψε ότι το 2013 παρά την ύφεση και τις ζημιογόνες χρονιές που προηγήθηκαν, τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε € 2,2 δισ. σημειώνοντας μεγάλη αύξηση, σε ποσοστό 31%, σε σχέση με το 2012.

Επιπλέον, αύξηση 2,6% σημειώθηκε στο συνολικό ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το οποίο έφτασε τα € 15,3 δισ. Από αυτά € 11,4 δισ. είχαν διατεθεί σε επενδύσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος, το 2013 η ελληνική ασφαλιστική αγορά επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα χρήσης (κέρδη προ φόρων € 548 εκατ., το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους € 138 εκατ.), για πρώτη χρονιά μετά το 2010.

«Η σημαντική αύξηση που σημείωσαν τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των μετόχων –Ελλήνων και ξένων- στην προοπτική ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά κάλυψε μόνη της, από ίδια κεφάλαια τις απώλειες € 2 δισ. που υπέστη από τη συμμετοχή στο PSI, χωρίς καμία κρατική ενίσχυση. Η αγορά απορρόφησε πλήρως τις απώλειες χωρίς να επηρεαστούν οι ασφαλισμένοι ούτε κατά €1, ενώ συνεχίζει να καταβάλλει περίπου € 3 δισ. αποζημιώσεις σε ετήσια βάση, τα τελευταία χρόνια. Θετικό στοιχείο για την πορεία του ασφαλιστικού κλάδου αποτελεί το γεγονός ότι το 2013 η αγορά επέστρεψε σε κερδοφόρα χρήση.», σχολίασε ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ.

Πρόσβαση στη μελέτη από το site της ΕΑΕΕ : www.eaee.gr

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ.: 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3416