Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Α.Ε.Ε.

01.1.2014

Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Α.Ε.Ε.

Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Α.Ε.Ε. - Cover Image

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) είναι αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο με μέλη τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον κεντρικό φορέα εκπροσώπησης των ασφαλιστικών εταιριών με 58 τακτικά Μέλη που προσφέρουν όλο το φάσμα των σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οικονομική Συμβολή

Ως η κύρια και ενιαία φωνή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η ΕΑΕΕ εργάζεται αδιάλειπτα για τη προβολή συλλογικών θέσεων και προτάσεων προς τη πολιτική εξουσία, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς με τελική κατεύθυνση τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας.

Σήμερα, η ελληνική ασφαλιστική αγορά συμβάλλει πολλαπλά στην προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας αλλά και στη κοινωνική σταθερότητα μέσω της παροχής των ασφαλιστικών της υπηρεσιών.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με συνέπεια στους κεντρικούς της στόχους αλλά και στη σπουδαιότητα του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης τον οποίο και υπηρετεί, αναβαθμίζεται συνεχώς διεκδικώντας μια παρουσία δυναμική στο πεδίο των εξελίξεων του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε για τη ταυτότητα της ΕΑΕΕ καθώς και για όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την τρέχουσα εικόνα του ασφαλιστικού κλάδου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία