ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2014

05.5.2015

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2014

Στο πλαίσιο της μηνιαίας καταγραφής της εξέλιξης της Παραγωγής ασφαλίστρων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων α΄ τριμήνου (Ιανουαρίου – Μαρτίου) 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων (με βάση πλήρη στοιχεία της αγοράς έτους 2014).

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω εταιριών για το α΄ τρίμηνο του 2015 με τις αντίστοιχες του 2014 προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε αύξηση 0,7%, η οποία αναλύεται ως εξής :

• Αύξηση 17,5% στις Ασφαλίσεις Ζωής, η οποία οφείλεται κυρίως στα προϊόντα Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked).

• Μείωση 11,8% στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών που οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων. Ειδικότερα, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων κατέγραψε μείωση -20,2%.

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε : «Από την έρευνα της ΕΑΕΕ για την παραγωγή ασφαλίστρων α’ τριμήνου 2015 το συμπέρασμα που προκύπτει είναι μικτό. Αρχικά, ο Μάρτιος του 2015 είναι ο πρώτος μήνας που καταγράφεται αύξηση στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σε μηνιαία βάση, μετά τον Οκτώβριο του 2014, γεγονός που κρίνεται θετικά. Θετική είναι και η εξέλιξη των Ασφαλίσεων Ζωής, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Ζωής ΙΙΙ, ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις. Η παραγωγή, όμως, στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, παραμένει σε αρνητική πορεία, με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Αυτοκινήτων.

Πρόσβαση στη Μελέτη : Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015


Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3472