ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 2015

21.9.2015

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 2015

Στο πλαίσιο της μηνιαίας καταγραφής της εξέλιξης της Παραγωγής ασφαλίστρων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων επταμήνου (Ιανουαρίου – Ιουλίου) 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων (με βάση πλήρη στοιχεία της αγοράς έτους 2014).

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω εταιριών για το επτάμηνο του 2015 με τις αντίστοιχες του 2014 προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε μείωση 0,6%, η οποία αναλύεται ως εξής :

• Αύξηση 10,5% στις Ασφαλίσεις Ζωής.

• Μείωση 9,6% στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Όμως, τον μήνα Ιούλιο καταγράφεται αντιστροφή της θετικής πορείας των Ασφαλίσεων Ζωής αφού τον συγκεκριμένο μήνα η παραγωγή ασφαλίστρων υπέστη σημαντική μείωση (-17%) ως προς την παραγωγή του Ιουλίου 2014. Επίσης οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών αντέστρεψαν την μηνιαία αύξηση παραγωγής που είχαν καταγράψει τον Ιούνιο (+2,8%), με μεγάλη πτώση -12,7%. Ως αποτέλεσμα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος μετά την άνοδο που είχε καταγράψει στο χρονικό διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2015.

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε : «Όπως είχαμε προβλέψει οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και η επιβολή των capital controls επέδρασαν αρνητικά στις εργασίες των ασφαλιστικών εταιριών αναστρέφοντας τη θετική πορεία των προηγούμενων μηνών. Ζητούμενο είναι η νέα κυβέρνηση να εργαστεί εντατικά για την επαναφορά της σταθερότητας και του κλίματος εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.».

Πρόσβαση στη Μελέτη : Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2015


Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3514