ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ, ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ SOLVENCY II ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

01.2.2016

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ, ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ SOLVENCY II ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Ενισχύεται η προστασία των ασφαλισμένων και η αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία Solvency II στην ελληνική νομοθεσία.

Το Solvency II που εφαρμόζεται από 1.1.2016 αποτελεί το νέο πανευρωπαϊκό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο του ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο συνεπάγεται αναβαθμισμένη αξιοπιστία στον ασφαλιστικό χώρο, επιβάλλοντας αυστηρότατους κανόνες στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Κύριο στόχο του νέου εποπτικού πλαισίου αποτελεί η απόλυτη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων, μέσω της ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής αγοράς και της θωράκισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι κάθε είδους κινδύνων και όχι μόνο του ασφαλιστικού όπως ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς.

Προς επίτευξη του στόχου αυτού το Solvency II απαιτεί περισσότερα κεφάλαια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιβάλλει νέους κανόνες και διαδικασίες στην εταιρική διακυβέρνηση και ενισχύει τη διαφάνεια.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα εισέρχονται στο νέο καθεστώς μετά από διετή εντατική προετοιμασία σε συνεργασία με την εποπτική αρχή του κλάδου, την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2016


Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3556