Δήλωση Προέδρου της ΕΑΕΕ για το ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο Συνταξιοδοτικό Σύστημα

01.2.2016

Δήλωση Προέδρου της ΕΑΕΕ για το ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο Συνταξιοδοτικό Σύστημα

Δήλωση Προέδρου της ΕΑΕΕ για το ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο Συνταξιοδοτικό Σύστημα - Cover Image

«Το τελευταίο διάστημα και με αφορμή το διάλογο για το ασφαλιστικό, συζητείται δημόσια ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η σχέση της με την Κοινωνική Ασφάλιση.

Αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς την Κοινωνική Ασφάλιση. Δεν υποκαθιστά τις κοινωνικές παροχές του Κράτους.

Η διεθνής εμπειρία και πρακτική είναι ότι τα δύο συστήματα συνυπάρχουν και συνεργάζονται αρμονικά προς όφελος των πολιτών.

Η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί τη βάση του ασφαλιστικού μας συστήματος και είναι αδιαμφισβήτητο κοινωνικό κεκτημένο.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση, όμως, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών συμπληρώνοντας το συνταξιοδοτικό τους εισόδημα.»

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Πρόεδρος
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος