ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

31.3.2016

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Με πρόταση για 11% εισφορές στο ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE) με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ) και την προστασία των ανθρώπων της ασφαλιστικής αγοράς επικύρωσε την πρόταση για το Ταμείο, προτείνοντας εργοδοτικές εισφορές που φθάνουν σε 11% επί της μισθοδοσίας και ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από το νόμο όριο για τα δημόσια επικουρικά ταμεία.

Ειδικότερα, το ποσοστό που προτείνει η ΕΑΕΕ υπερβαίνει σημαντικά τις εισφορές κάθε αντίστοιχου ταμείου στη χώρα καθώς οι εργοδοτικές εισφορές για ταμεία επικουρικής ασφάλισης δημοσίου ορίζονται από το νόμο σε 3,5%.

  • Το τελικό σχέδιο καταρτίστηκε με προτεραιότητες:
  • τη βιωσιμότητα του ταμείου και τη διασφάλιση των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων του.
  • τη λειτουργία του με κανόνες σύγχρονης διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια.
  • τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών εταιριών στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα.

Η καταβολή εργοδοτικών εισφορών που φθάνουν σε συνολικό ύψος 11% επί της μισθοδοσίας αποτελεί δέσμευση της ΕΑΕΕ ανεξάρτητα από το αν θα γίνει δεκτή στο σύνολό της η συγκεκριμένη πρόταση από τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί δεσμευτικό εναλλακτικό σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή αναδρομικά από 1/1/2016 μετά από τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες, αν η πρόταση δεν γίνει αποδεκτή.

  • Το εναλλακτικό σχέδιο προβλέπει συνολικές εισφορές ύψους 11% επί της μισθοδοσίας κατανεμημένες ως εξής :
  • καταβολή στο ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ του ποσοστού που προβλέπει ο νόμος για τα επικουρικά ταμεία δημοσίου.
  • παράλληλη ίδρυση νέου ενιαίου επαγγελματικού ταμείου του ν. 3029/2002 για όλες τις εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ και το προσωπικό τους με καθορισμένες εργοδοτικές εισφορές 4% επί της μισθοδοσίας σε ατομικούς λογαριασμούς και έναρξη από 1.1.2016.
  • μέτρα στήριξης για τους συνταξιούχους και τους έχοντες ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τη μορφή πρόσθετων εισφορών που υπερβαίνουν το 3,5% επί της μισθοδοσίας.

Η φροντίδα για το μέλλον των ανθρώπων της αγοράς ήταν και παραμένει πάντα προτεραιότητα για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η πρόθεση της ΕΑΕΕ είναι να εξασφαλιστεί το μέλλον του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ αλλά κύριο μέλημα είναι να διασφαλιστεί το μέλλον των εργαζομένων και συνταξιούχων.

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016


Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3619