ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ

03.3.2017

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ όρισε τις νέες Επιτροπές για τη διετία 2017 – 2019, καθώς και τους Προέδρους τους. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους.

Οι Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι Πρόεδροί τους είναι οι εξής :

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζωής & Συντάξεων ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
Υγείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΡΟΣ
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών GIUSEPPE ZORGNO
Αυτοκινήτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Διαφάνειας και Πρόληψης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ
Διαμεσολάβησης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ
Νομικής Προστασίας ΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
Φορολογικών & Νομικών θεμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ
Solvency II, Risk & Οικονομικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ

 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017


Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3696