ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΕΖΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

17.5.2017

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΕΖΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μήνυμα από τον Adrian Galea, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών της Μάλτας:

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της ασφαλιστικής βιομηχανίας της Μάλτας, διάφορες ευκαιρίες αναμένουν τους κατάλληλους υποψηφίους σε διάφορους τομείς. Είτε πρόκειται για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων, τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, τον κλάδο υγείας ή ζωής, είτε στην ανάληψη κινδύνων είτε στις ζημιές, ο ασφαλιστικός κλάδος στη Μάλτα διαθέτει αρκετές κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες απαιτούν την εμπειρία και τη γνώση εξειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες στη Μάλτα θεωρούνται δυναμικές, ταχείας ανάπτυξης και το φιλικό τους περιβάλλον ταιριάζει σε στελέχη δυναμικά που διαθέτουν ομαδικό πνεύμα, όραμα και στέρεες επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η Μάλτα απέχει περίπου δύο ώρες από τους περισσότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς και διαθέτει εξαιρετικές αεροπορικές συνδέσεις που εξυπηρετούν δρομολόγια πτήσεων, τα περισσότερα από τα οποία είναι καθημερινά.

Εάν ενδιαφέρεστε για μετεγκατάσταση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Μάλτας (info@maltainsurance.org) και θα προωθηθεί στις εταιρείες-μέλη της.

Malta Insurance Association
43A/2 St. Paul's Buildings, West Street, Valletta VLT1532, Malta
Tel: (+356) 2123 2640
Fax: (+356) 2124 8388
Adrian.Galea@maltainsurance.org
http://www.maltainsurance.org

 

Message from Adrian Galea, Malta Insurance Association:

Due to the rapid growth of the Insurance Industry in Malta, various exciting opportunities await the right candidates in the various fields. Be it motor, general business, health or life, whether underwriting or claims, the Insurance industry in Malta has several vacancies which require the expertise and knowledge of qualified and experienced practitioners. Insurance companies in Malta are considered to be dynamic, fast-paced and their friendly environment sits well with energetic and strategic team players possessing clear vision and solid communication skills.

Malta is approximately two hours away from most European destinations and has excellent air links serving its routes, the majority of which fly daily.

If you are interested, in relocating, please forward your CV (Resume) to the Malta Insurance Association (info@maltainsurance.org) and we will be more than happy to share it with our Member Companies.

 

Adrian Adrian Galea
Director General

 

Malta Insurance Association 43A/2 St. Paul's Buildings, West Street, Valletta VLT1532, Malta
Tel: (+356) 2123 2640
Fax: (+356) 2124 8388
Adrian.Galea@maltainsurance.org
http://www.maltainsurance.org