Ενημερωτική Συγκέντρωση - Για την Φερεγγυότητα

07.7.2017

Ενημερωτική Συγκέντρωση - Για την Φερεγγυότητα

«Η Έκθεση για τη Φερεγγυότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση (SFCR) : παρουσίαση από τους ειδικούς για τους μη ειδικούς»

Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τις πρόσφατα δημοσιευθείσες εκθέσεις για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (SFCR).

Σκοπός της επιμορφωτικής αυτής συνάντησης είναι η αποσαφήνιση και απλούστευση των όρων των εκθέσεων, ώστε τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιριών να κατανοήσουν πλήρως και να αντιληφθούν με σαφήνεια το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, την παρουσίαση του θέματος έχουν αναλάβει οι εξειδικευμένοι στο θέμα αυτό κ.κ. Σπυρίδων Μπαρκούζος και Ιωάννης Πηταράς, Chief Risk Officers των ασφαλιστικών εταιριών «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ» και «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αντίστοιχα και Μέλη της Επιτροπής Solvency II, Risk & Οικονομικών της ΕΑΕΕ.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 και ώρες 15:00 - 17:00, στα γραφεία της ΕΑΕΕ (Ξενοφώντος 10, 3ος όροφος, 105 57 Αθήνα).

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017


Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124, Χαρά Ανέστη, τηλ. 210 33 34 117
ΕΝΤ. 3744

Τον Σ.Ε.Σ.Α.Ε. στην προσπάθεια αυτή στηρίζουν οι χορηγοί του :

  • “CARPENTER TURNER” – Πλατινένιος Χορηγός,
  • “INTER PARTNER ASSISTANCE” & “MATRIX BROKERS S.A.” – Χρυσοί Χορηγοί,
  • “AIG”, "ΕΘΝΙΚΗ", “ERGO” &“INTERAMERICAN” - Ασημένιοι Χορηγοί