ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2016

05.10.2017

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2016

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης για το 2016 εκτιμάται σε € 77,9 εκ. ,σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, παρουσιάζοντας οριακή μείωση -0,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ως προς την κατανομή των ασφαλιστήριων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης, το 48,1% αφορούσε γενική αστική ευθύνη, το 34,3% επαγγελματική αστική ευθύνη, το 14,4 % εργοδοτική ευθύνη και το 3,2% λοιπές καλύψεις.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ ανέφερε :

«Παρά το γεγονός ότι το 2016 ήταν μία δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, ο κλάδος Αστικής Ευθύνης συνέχισε την σταθερή πορεία των τελευταίων ετών με οριακές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική τους δραστηριότητα δημιουργώντας νέα καινοτόμα προϊόντα και καλύψεις. Παράλληλα η επιτροπή αστικής ευθύνης της ΕΑΕΕ υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απευθείας ενημέρωσης των καταναλωτών σε συνεργασία με επιμελητήρια, θεσμικούς φορείς, επαγγελματικές και καταναλωτικές ομάδες».

Πρόσβαση στη μελέτη της ΕΑΕΕ : Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2016.

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017


Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3765