ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΥ) ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

05.2.2018

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΥ) ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σε θετικά αποτελέσματα καταλήγουν οι πρωτοβουλίες της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για διεύρυνση των Μελών του συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

Συγκεκριμένα ύστερα από συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων της ΕΑΕΕ με εκπροσώπους εταιριών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα στον κλάδο αυτοκινήτου, με γνώμονα την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων – πελατών που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των ΕΠΥ και συγκεκριμένα έξι εταιρίες εκδήλωσαν πρόθεση να συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

Με την προσχώρηση των 6 νέων εταιριών προστίθενται άνω των 530.000 οχήματα στο σύνολο των αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται από το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού με προφανές όφελος για τους ασφαλισμένους.

 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018


Πληροφορίες : Σάντρα Κοκονέτση , τηλ. 210 33 34 131
ΕΝΤ. 3829