Οι επιτροπές της Ε.Α.Ε.Ε.

06.3.2013

Οι επιτροπές της Ε.Α.Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ στη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2013, όρισε τις νέες Επιτροπές για της διετία 2013 – 2014, καθώς και τους Προέδρους τους. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας τους.

Οι νέες Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι Πρόεδροί τους είναι οι εξής :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1 Ζωής - Συντάξεων και Υγείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
2 Solvency II & Οικονομικών ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
3 Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
4 Αυτοκινήτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
5 Διαφάνειας και Πρόληψης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ
6 Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ
7 Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών GIUSEPPE ZORGNO
8 Νομικής Προστασίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

 

Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ.: 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3217