15ο Hydra Meeting

01.10.2013

15ο Hydra Meeting

Με μεγάλη επιτυχία και αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 15ο Hydra Meeting. Περισσότεροι από 300 ασφαλιστές και αντασφαλιστές από την Ελλάδα και 22 χώρες του εξωτερικού έδωσαν το παρόν στην ετήσια καθιερωμένη πλέον συνάντηση της Ύδρας.

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εικόνα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και στην πορεία των σημαντικότερων ευρωπαϊκών φακέλων που την επηρεάζουν. Στη συνέχεια, ο κ. Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στην ελληνική πραγματικότητα, τονίζοντας πως η ελληνική ασφαλιστική αγορά παρέμεινε ανθεκτική παρά την επίδραση της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης. Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σημείωσε : «Πρέπει σαν αγορά να πλησιάσουμε τον πελάτη μας με διαφάνεια, καθαρές κουβέντες, προϊόντα προσαρμοσμένα στην οικονομική πραγματικότητα, καλά εκπαιδευμένους, επιλεγμένους και αξιόπιστους ασφαλιστές και να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας στο γιατί αν και η ασφάλιση μοιάζει σήμερα να είναι προϊόν πολυτελείας, η απουσία της μπορεί να αποβεί καταστροφική για την κοινωνία. Έχουμε κατάλληλη και αξιόπιστη εποπτεία, έχουμε μετόχους οι οποίοι απέδειξαν ότι μπορούν να βάλουν κεφάλαια σε μια κρίσιμη στιγμή πιστοποιώντας την αξιοπιστία μας, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους».

Στο συνεδριακό κομμάτι του 15ου Hydra Meeting η πρώτη ενότητα ήταν αφιερωμένη στη διασφάλιση του μέλλοντος των συντάξεων και τον αυξανόμενο ρόλο των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων. Στην ενότητα αυτή συμμετείχαν ως ομιλητές οι κ. Nicolas Jeanmart, Head of Micro-Economics, Life & Pensions, Insurance Europe (Belgium), Fernando Jaime, Vice President, Global Pensions Products, METLIFE (U.S.A.), Johan Sjostrom, Marketing Director, KPA PENSION (SWEDEN) και Nicholas Sherry, Senior Advisor on Pensions & Superannuation, ERNST & YOUNG (AUSTRALIA). Την ενότητα συντόνισε ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, Αναπλ. Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τις Συντάξεις της ΕΑΕΕ.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές της ενότητας αυτής παρουσίασαν αρκετές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, περιπτώσεις χωρών που έχουν προβεί ήδη σε αναμόρφωση του ασφαλιστικού τους συστήματος με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά σχήματα, όπου έχουν εφαρμοσθεί, κατορθώνουν να καλύπτουν σημαντικό τμήμα του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών του πληθυσμού, περιορίζοντας την πίεση στη κοινωνική ασφάλιση, ενώ παράλληλα δημιουργούν υψηλότατα κεφάλαια υπό διαχείριση με πολλαπλό όφελος για την οικονομία. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες στη διαχείριση τέτοιων σχημάτων, κατέχοντας στις περισσότερες περιπτώσεις το μεγαλύτερο μερίδιο στην σχετική αγορά.

Η πράξη δείχνει ότι δεν υπάρχει ένα ιδανικό μοντέλο μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος που θα μπορούσε να υιοθετηθεί με επιτυχία από όλες τις χώρες. Ο συνδυασμός επιτυχημένων επιλογών από διαφορετικά μοντέλα, που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την οικονομία, την πολιτική, την κοινωνική δομή καθώς και τα υφιστάμενα συστήματα ασφάλισης, φαίνεται να αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Η δεύτερη ενότητα είχε τίτλο : «Ασφαλιστικές λύσεις έναντι φυσικών καταστροφών», με ομιλητές τους κ.κ. Andreas Vossberg, Senior Underwriter, Property Treaty, Nordic Countries, Central & Eastern Europe, MUNICH RE, (GERMANY), Erhan Tuncay, Ex Vice Chairman of TCIP’s BoD (TURKEY) και Florentina Almajanu, General Director of UNSAR (ROMANIA). Συντονιστής ήταν ο κ. Νότης Βαγιακάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, HDI Gerling Hellas και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας & Αντασφαλίσεων της ΕΑΕΕ.

Η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα αλλά και σφοδρότητα των φυσικών καταστροφών, σε συνδυασμό με τις έντονες και καταστροφικές συνέπειές τους στις εθνικές οικονομίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικής πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων και τη χρηματοδότηση του οικονομικού βάρους. Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός χωρών έχει προβεί στην υιοθέτηση μηχανισμών εκ των προτέρων χρηματοδότησης της αποκατάστασης των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, με τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού φορέα.

Στην ενότητα αυτή αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων διασποράς & χρηματοδότησης του κινδύνου φυσικών καταστροφών. Ακολούθησε η παρουσίαση των υποχρεωτικών συστημάτων ασφάλισης της Τουρκίας και της Ρουμανίας, όπου στο μεν πρώτο το κράτος ανέλαβε να φέρει τον κίνδυνο ενώ η ιδιωτική ασφάλιση λειτούργησε ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, στο δε δεύτερο η συνολικότερη λειτουργία ανατέθηκε στις ασφαλιστικές εταιρίες. Μετά από τις παρουσιάσεις και τη γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε, το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι κάθε χώρα μπορεί (αναλόγως των εκάστοτε ειδικών χαρακτηριστικών της) να αντιμετωπίσει το θέμα με διαφορετική προσέγγιση, ωστόσο σε κάθε περίπτωση ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς μπορεί και πρέπει να είναι καθοριστικός.

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στο site της ΕΑΕΕ www.eaee.gr στην ενότητα του 15ου Hydra Meeting.

Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ.: 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3264