Στα € 44,4 εκ. τα ασφάλιστρα του κλάδου νομικής προστασίας

11.10.2013

Στα € 44,4 εκ. τα ασφάλιστρα του κλάδου νομικής προστασίας

Στα € 44,4 εκ. έφθασαν τα ασφάλιστρα του κλάδου Νομικής Προστασίας το 2012 σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Ο κλάδος Νομικής Προστασίας ασκήθηκε από 30 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύο εκ των οποίων είναι εξειδικευμένες στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε σχέση με το 2011 σημειώθηκε μείωση στα ασφάλιστρα 15,9% ενώ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά δύο.

Ο κλάδος Νομικής Προστασίας περιλαμβάνει την ανάληψη των δικαστικών αμοιβών και εξόδων καθώς και την παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών, που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο ασφαλισμένος, αλλά και στην διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων του, που παραβλάπτονται από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, είτε μέσω εξώδικου συμβιβασμού, είτε μέσω αστικής ή ποινικής δίκης καθώς και την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του ασφαλισμένου ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Προστασίας της ΕΑΕΕ, κ. Δ. Τσεκούρας σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης της ΕΑΕΕ, ανέφερε: «Σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας οι υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος Νομικής Προστασίας αποδεικνύονται πιο χρήσιμες από ποτέ, καθώς οι νομικές διαφορές αυξάνονται και εμφανίζεται ακόμα πιο έντονη η ανάγκη υπεράσπισης και υποστήριξης των εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων».

Η μελέτη της ΕΑΕΕ για τον κλάδο Νομικής Προστασίας 2012 είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της ΕΑΕΕ www.eaee.gr

Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ.: 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3269