Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικων επιχειρήσεων

18.10.2013

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικων επιχειρήσεων

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε έρευνα σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, για το έτος 2012, όπως προκύπτουν από τους δημοσιευθέντες ισολογισμούς.

Από τη μελέτη προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα :

α) Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σημείωσαν μεγάλη αύξηση (11,3%).

β) Τα τεχνικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών κλάδων παραμένουν θετικά.

γ) Η χρήση του 2012 έκλεισε με ζημιογόνο αποτέλεσμα (€ 611 εκ. ζημιές μετά τους φόρους), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου σχολιάζοντας τη μελέτη της ΕΑΕΕ ανέφερε : «Η ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2012 κατέβαλε πάνω από € 3 δισ. σε αποζημιώσεις και παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα της χρήσης, οι μέτοχοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προχώρησαν σε σοβαρές τοποθετήσεις κεφαλαίων για να καλύψουν τις απώλειες από το PSI. Το γεγονός αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και αποδεικνύει την πίστη των μετόχων στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και της χώρας γενικότερα».

Η μελέτη της ΕΑΕΕ για τα οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έτους 2012 είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της ΕΑΕΕ www.eaee.gr

Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Εύη Τσιούρη, τηλ.: 210 33 34 124
ΕΝΤ. 3271