Χαιρετισμός Γεν. Διευθύντριας

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διανύει τον 111ο χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας στην υπηρεσία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, ενός θεσμού που συμβάλλει πολλαπλά στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας.

Η ΕΑΕΕ, ως το θεσμικό όργανο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, αναπτύσσει πολυσχιδή δραστηριότητα: συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και παρεμβαίνει για την επίλυση προβλημάτων και την προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ασφάλιση, επεξεργάζεται ζητήματα νομοθετικά, φορολογικά και κλαδικά, εκπονεί σειρά στατιστικών ερευνών και μελετών, πραγματοποιεί ενημερωτικές ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια, ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συμβολή της Ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία και τα δρώμενα στον ασφαλιστικό κλάδο και πολλά άλλα.

Στο πλαίσιο προσαρμογής στο συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, η ΕΑΕΕ αναβαθμίζεται συνεχώς διεκδικώντας μια παρουσία δυναμική στο πεδίο των εξελίξεων του ευρύτερου ρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Στο ανανεωμένο μας site, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να λάβει χρήσιμη και έγκαιρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στην Ιδιωτική Ασφάλιση και την ελληνική ασφαλιστική αγορά και για τη δράση της ΕΑΕΕ.

 

Μαργαρίτα Αντωνάκη

Γενική Διευθύντρια