Οικονομικές Μελέτες

103η Οικονομική Μελέτη - Μάρτιος 2018
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

102η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2018
Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

101η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2018
Ασφάλιση Περιουσίας 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

100η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2017
Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

99η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2017
Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

98η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2017
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

97η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2017
Οικονομικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

96η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2017
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

95η Οικονομική Μελέτη - Μάιος 2017
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής: σύνολο έτους 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

94η Οικονομική Μελέτη - Μάιος 2017
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

93η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2017
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

92η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2016
Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

91η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2016
Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

90η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2016
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

89η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

88η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2016
Παραγωγή Ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

87η Οικονομική Μελέτη - Αύγουστος 2016
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

86η Οικονομική Μελέτη - Ιούνιος 2016
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

85η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2016
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

84η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2016
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

83η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2016
Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2014-2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

82η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2016
Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 2014-2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

81η Οικονομική Μελέτη - Μάρτιος 2016
Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

80η Οικονομική Μελέτη - Μάρτιος 2016
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

79η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2016
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

78η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2016
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

77η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2015
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

76η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2015
Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

75η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2015
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

74η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

73η Οικονομική Μελέτη - Αύγουστος 2015
Αστική Ευθύνη Ξενοδόχων 2009 - 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

72η Οικονομική Μελέτη - Αύγουστος 2015
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

71η Οικονομική Μελέτη - Απρίλιος 2015
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

70η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2015
Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

69η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2015
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

68η Οικονομική Μελέτη - Ιανουάριος 2015
Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993 - 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

67η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2014
Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

66η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

65η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2014
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

64η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2014
Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

63η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2014
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

62η Οικονομική Μελέτη - Ιούλιος 2014
Νομική Προστασία 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

61η Οικονομική Μελέτη - Ιούνιος 2014
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

60η Οικονομική Μελέτη - Ιούνιος 2014
Γενική Αστική Ευθύνη 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

59η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2014
Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

58η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2014
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

57η Οικονομική Μελέτη - Μάρτιος 2014
Έρευνα για τις ζημιές του σεισμού στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014)
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

56η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2014
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

55η Οικονομική Μελέτη - Ιανουάριος 2014
Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

54η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2013
Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

53η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2013
Ασφάλιση Περιουσίας 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

52η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2013
Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

51η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2013
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

50η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2013
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

49η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2013
Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

48η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2013
Νομική Προστασία 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

47η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2013
Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

46η Οικονομική Μελέτη - Αύγουστος 2013
Αποζημιώσεις έτους 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

45η Οικονομική Μελέτη - Ιούλιος 2013
Γενική αστική ευθύνη 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

44η Οικονομική Μελέτη - Ιούλιος 2013
Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

43η Οικονομική Μελέτη - Ιούνιος 2013
Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

42η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2013
Παραγωγή Ασφαλίστρων A’ τρίμηνο 2013
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

41η Οικονομική Μελέτη - Ιανουάριος 2013
Παραγωγή Ασφαλίστρων Δωδεκαμήνου 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

40η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2012
Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

39η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2012
Παραγωγή ασφαλίστρων Εννεαμήνου 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

38η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2012
Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

37η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2012
Νομική Προστασία 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

36η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2012
Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

35η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2012
Ασφάλιση Περιουσίας 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

34η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2012
Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

33η Οικονομική Μελέτη - Ιούλιος 2012
Παραγωγή ασφαλίστρων A’ Εξάμηνο 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

32η Οικονομική Μελέτη - Ιούλιος 2012
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

31η Οικονομική Μελέτη - Ιούνιος 2012
Αποζημιώσεις έτους 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

30η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2012
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

29η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2012
Παραγωγή ασφαλίστρων A’ τρίμηνο 2012
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

28η Οικονομική Μελέτη - Απρίλιος 2012
Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

27η Οικονομική Μελέτη - Απρίλιος 2012
Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

26η Οικονομική Μελέτη - Μάρτιος 2012
Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 (μηναία έρευνα ΕΑΕΕ)
Σύνοψη Βασικών Σημείων (μηναία έρευνα ΕΑΕΕ)

 

25η Οικονομική Μελέτη - Μάρτιος 2012
Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

24η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2011
Ασφάλιση Περιουσίας 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

23η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2011
Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

22η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2011
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

21η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2011
Νομική Προστασία 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

20η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2011
Παραγωγή Ασφαλίστρων Πρώτου Εξαμήνου 2011
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

19η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2011
Οικονομικά Αποτελέσματα 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

18η Οικονομική Μελέτη - Ιούνιος 2011
Αποζημιώσεις 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

17η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2011
Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

16η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2011
Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

15η Οικονομική Μελέτη - Απρίλιος 2011
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

14η Οικονομική Μελέτη - Μάρτιος 2011
Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

13η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2011
Οικονομική κρίση και ύφεση: Οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

12η Οικονομική Μελέτη - Δεκέμβριος 2010
Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2009
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

11η Οικονομική Μελέτη - Νοέμβριος 2010
Ασφάλιση Αυτοκινήτων 2009
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

10η Οικονομική Μελέτη - Οκτώβριος 2010
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

9η Οικονομική Μελέτη - Σεπτέμβριος 2010
Αερομεταφορές στην Ελλάδα

 

8η Οικονομική Μελέτη - Αύγουστος 2010
Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009
Ratios Master Table
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

7η Οικονομική Μελέτη - Ιούλιος 2010
Οικονομικά Αποτελέσματα 2009
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

6η Οικονομική Μελέτη - Ιούνιος 2010
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2009
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

5η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2010
Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

4η Οικονομική Μελέτη - Μάϊος 2010
Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

3η Οικονομική Μελέτη - Απρίλιος 2010
Αποζημιώσεις 2009
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

2η Οικονομική Μελέτη - Μάρτιος 2010
Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009
Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

1η Οικονομική Μελέτη - Φεβρουάριος 2010
Financial Ratios
Ratios Master Table
Σύνοψη Βασικών Σημείων