Οργάνωση και Δομή

H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση που προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Διοικητικο Συμβούλιο

Έχει διετή θητεία και αποτελείται από 19 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική της ΕΑΕΕ και συγκροτεί Επιτροπές ορίζοντας πρόεδρο για κάθε μία ξεχωριστά.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα της ΕΑΕΕ και να προετοιμάζει τα θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού συμβουλίου.

Tα μέλη της είναι οι κύριοι:

Μαζαράκη Δημήτριο, Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρο, Σαρδελή Χριστόφορο, Δημητρίου Παναγιώτη, Ζορμπά Δημήτριο, Καντώρο Ιωάννη και Πολιτοπούλου Μαριάννα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλιου

Πρόεδρος ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γενικός Γραμματέας ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ταμίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλη ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ZORGNO GIUSEPPE
ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΚΑΝΤΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΦΙΛΙΠΠΑ
ΜΟΑΤΣΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΑΪΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ

 

Επιτροπές ΕΑΕΕ

Στη συγκρότηση των επιτροπών συμμετέχουν ως εκπρόσωποι, στελέχη των εταιριών – μελών. Έργο τους είναι η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε εξειδικευμένου ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Οι Επιτροπές που λειτουργούν σήμερα είναι οι εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζωής & Συντάξεων ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
Υγείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΡΟΣ
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ
Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών GIUSEPPE ZORGNO
Αυτοκινήτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Διαφάνειας και Πρόληψης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ
Διαμεσολάβησης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ
Νομικής Προστασίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Φορολογικών & Νομικών θεμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ
Solvency II, Risk & Οικονομικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ
Ανθρωπίνου Δυναμικού ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ