Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Κλάδων

Υγείας

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 2015

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Υγείας 2012 - 2015

 

Περιουσίας

2016
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περουσίας έτους 2016
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 (English)

 

Έρευνες
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Δυτική Αττική
15 Νοεμβρίου 2017
Ζημιές από βροχοπτώσεις στην Κρήτη
26 Οκτωβρίου 2017
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Κω
21 Ιουλίου 2017
Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας
17 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2015
Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα
20 - 23 Οκτωβρίου 2015

 

Μελέτες
Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993 - 2014
• Σύνοψη Βασικών Σημείων
Έρευνα για τις ζημιές του σεισμού στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014)
• Σύνοψη Βασικών Σημείων

 

2012
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περουσίας έτους 2012
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 (English)

 

2011
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περουσίας έτους 2011
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011 (English)

 

2010
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Περουσίας έτους 2010
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2010
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2010 (English)

 

Αστικής Ευθύνης

2016
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2016
• Σύνοψη Βασικών Σημείων
• Σύνοψη Βασικών Σημείων 2016 (English)

 

2015
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2015
• Σύνοψη Βασικών Σημείων
• Σύνοψη Βασικών Σημείων 2015 (English)

 

2014
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2014
• Σύνοψη Βασικών Σημείων
• Σύνοψη Βασικών Σημείων 2014 (English)

 

2013
Αστική Ευθύνη Ξενοδόχων 2009 - 2013
• Σύνοψη Βασικών Σημείων
• Σύνοψη Βασικών Σημείων 2013 (English)
 
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Γενικής Αστικής Ευθύνης έτους 2013
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013 (English)

 

2012
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Γενικής Αστικής Ευθύνης έτους 2012
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 (English)

 

2011
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Γενικής Αστικής Ευθύνης έτους 2011
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011 (English)
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011

 

2010
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων Γενικής Αστικής Ευθύνης έτους 2010
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2010
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2010 (English)

 

Νομικής Προστασίας

2016
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2016
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2016 (English)

 

2015
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2015
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2015
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2015 (English)

 

2014
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2014
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2014
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2014 (English)

 

2013
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2013
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2013 (English)

 

2012
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2012
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2012 (English)

 

2011
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2011
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2011 (English)

 

2010
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2010
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2010
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2010 (English)

 

2009
Αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων κλάδου Νομικής Προστασίας 2009
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2009
• Σύνοψη Βασικών Σημείων έτους 2009 (English)

 

Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Αποτελέσματα Έρευνας Κλάδου Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
Έτους 2016
Ετών 2014-2015
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004

Πλοίων / Σκαφών Αναψυχής

Αποτελέσματα Στατιστικών
Στοιχείων Σκαφών Αναψυχής
Στατιστικά Στοιχεία
Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων
Έτους 2016 Έτους 2016
Έτους 2015 Ετών 2014-2015
Έτους 2014
Έτους 2013 Έτους 2013
Έτους 2012 Έτους 2012
Έτους 2011 Έτους 2011
Έτους 2010 Έτους 2010
Έτους 2009 Έτους 2009
Έτους 2008 Έτους 2008
Έτους 2007 Έτους 2007
Έτους 2006 Έτους 2006
Έτους 2005 Έτους 2005