ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

Τηλ.Κέντρο: 210 3334 100
Fax: 210 3334 149
e-mail: info@eaee.gr