Επωνυμία Εταιρίας - Μέλους ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.-ΑΣΦ.ΜΙΝΕΤΑ
Πρόεδ. Διοικητικού Συμβ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ
Εκπρόσωπος στην Ένωση Γ. ΜΙΝΕΤΑΣ/ Κ. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ
Αναπληρωτής στην Ένωση
Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193 - 195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τηλέφωνο 210 9309400-499/9309500-599
FAX 210 931 0329 - 931 0960
Χώρα Έδρας ΕΛΛΑΔΑ
eMail minetta@attglobal.net
http:// www.minetta.gr
Επιστροφή